Identyfikator artykułu : 00136492 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022

Czasem dźwięk nie jest odtwarzany przy korzystaniu z przewodu HDMI między jednostką a telewizorem.

  W zależności od tego, kiedy problem się pojawia, należy wypróbować następujące czynności:

  Jeśli urządzenie nie odtwarza dźwięku mimo włączonego zasilania

  Wyłącz urządzenie i poczekaj ok. 1 minutę przed ponownym włączeniem.
  Jeśli problem nie zniknął, wyłącz telewizor i poczekaj ok. 1 minutę przed ponownym włączeniem telewizora.

  Jeśli urządzenie nie odtwarza dźwięku po zmianie kanałów telewizyjnych lub po podłączeniu odtwarzacza

  Jeśli wejście urządzenia przełącza się na opcję OPTICAL (Optyczny) podczas obsługi innego urządzenia, dźwięk telewizora nie będzie odtwarzany.
  W takim przypadku wybierz MENU - AUDIO - TV AU na urządzeniu i zmień ustawienie na HDMI.

  UWAGA: Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku użytkownika.