Identyfikator artykułu : 00139738 / Ostatnia modyfikacja : 26.11.2019

Funkcja Google Cast w telewizorze Sony z systemem Android TV nie współpracuje z aplikacją Netflix

    Jeśli funkcja Google Cast w telewizorze Sony z systemem Android TV nie współpracuje z aplikacją Netflix uruchomioną na urządzeniu mobilnym, należy:
    1. upewnić się, że urządzenie mobilne i telewizor są połączone z tą samą siecią;
    2. sprawdzić, czy telewizor i urządzenie mobilne są zalogowane na tym samym koncie usługi Netflix.