Identyfikator artykułu : 00137741 / Ostatnia modyfikacja : 31.05.2016

Ustawienia obrazu nie są stosowane w niektórych aplikacjach usługi Internet Video dla telewizorów Sony z systemem Android

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ustawienia obrazu mogą nie być stosowane w przypadku niektórych aplikacji usług wideo w Internecie. Można jednak dostosować elementy wymienione poniżej, o ile nie są wyszarzone.

Brightness (Jasność)

Aby ustawić jasność, skorzystaj z następującego menu:
[Action Menu] (Menu Akcji) > [Picture] (Obraz)> [Brightness] (Jasność)

Colour temperature (Temperatura barwowa):

Aby ustawić temperaturę barwową, skorzystaj z następującego menu:
[Action Menu]
(Menu Akcji)> [Picture] (Obraz)> [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane)> [Colour] (Kolor)> [Colour temperature] (Temperatura barwowa)