Identyfikator artykułu : 00127545 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2019Drukowanie

Podczas używania przedłużacza pilota i pilota niektóre elementy menu akcji i funkcje mogą nie działać

    Niektóre elementy i funkcje nieobsługiwane przez przystawkę STB (Set-top box) nie będą działać, nawet jeśli zostaną wybrane.