Identyfikator artykułu : 00128838 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2018

Często zadawane pytania o grupowe odtwarzanie przy użyciu funkcji SongPal Link

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Poniżej przedstawiamy kilka często zadawanych pytań dotyczących korzystania z funkcji SongPal Link/Multi-room.

P: Nie mogę utworzyć grupy. Dlaczego?
O:

  1. Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z funkcją SongPal Link.
    Lista zgodnych urządzeń znajduje na poniższej stronie:
    Które głośniki i inne urządzenia audio są zgodne z funkcją Multi-room?  
  2. Jeżeli urządzenie jest podłączone przez Bluetooth, nie można utworzyć grupy.
    Skorzystaj z połączenia sieciowego (Wi-Fi), a następnie spróbuj utworzyć grupę.

 

P: Ostatnio utworzona przeze mnie grupa została usunięta.
O:  Połącz się z siecią (Wi-Fi), a następnie spróbuj ponownie utworzyć grupę. Utworzone grupy mogą zostać usunięte po zakończeniu odtwarzania grupowego lub jeżeli urządzenia zostaną usunięte z sieci, nawet tymczasowo.
   
    Jak utworzyć grupę urządzeń audio Multi-room w aplikacji SongPal?

 

P: Nazwa grupy edytowana w aplikacji SongPal nie jest wyświetlana w programie Windows Media® Player.
O: Aplikacje DLNA niezgodne z odtwarzaniem grupowym Multi-room nie wyświetlają nazw grup i nie odtwarzają grupowo. Aby skorzystać z odtwarzania grupowego przy użyciu komputera PC, użyj najnowszej wersji aplikacji Media Go.P: Mam utworzoną grupę w aplikacji SongPal. Kiedy włączam funkcję obsady, urządzenia zostają przez chwilę osobno wyświetlone w aplikacji Cast.
O: Odpowiada za to pamięć podręczna aplikacji SongPal w urządzeniu. Przed utworzeniem grupy wyczyść pamięć podręczną aplikacji SongPal.
     UWAGA: Sposób czyszczenia pamięci podręcznej zależy od urządzenia mobilnego. Sprawdź ustawienia aplikacji w urządzeniu mobilnym.P: Kiedy próbuję skorzystać z odtwarzania w aplikacji Media Go, wyświetlane są tylko grupy.
O: Aby skorzystać z odtwarzania indywidualnego w aplikacji Media Go, rozwiąż grupy przy użyciu aplikacji SongPal.
    UWAGA: Aby rozwiązać grupę w aplikacji SongPal, naciśnij i przytrzymaj ikonę wyjścia z grupy.