Identyfikator artykułu : 00128838 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Często zadawane pytania o grupowe odtwarzanie przy użyciu funkcji SongPal Link

  Poniżej przedstawiamy kilka często zadawanych pytań dotyczących korzystania z funkcji SongPal Link/Multi-room.

  P: Nie mogę utworzyć grupy. Dlaczego?
  O:

  1. Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z funkcją SongPal Link.
   Lista zgodnych urządzeń znajduje na poniższej stronie:
   Które głośniki i inne urządzenia audio są zgodne z funkcją Multi-room?  
  2. Jeżeli urządzenie jest podłączone przez Bluetooth, nie można utworzyć grupy.
   Skorzystaj z połączenia sieciowego (Wi-Fi), a następnie spróbuj utworzyć grupę.

   

  P: Ostatnio utworzona przeze mnie grupa została usunięta.
  O:  Połącz się z siecią (Wi-Fi), a następnie spróbuj ponownie utworzyć grupę. Utworzone grupy mogą zostać usunięte po zakończeniu odtwarzania grupowego lub jeżeli urządzenia zostaną usunięte z sieci, nawet tymczasowo.
     
      Jak utworzyć grupę urządzeń audio Multi-room w aplikacji SongPal?

   

  P: Nazwa grupy edytowana w aplikacji SongPal nie jest wyświetlana w programie Windows Media® Player.
  O: Aplikacje DLNA niezgodne z odtwarzaniem grupowym Multi-room nie wyświetlają nazw grup i nie odtwarzają grupowo. Aby skorzystać z odtwarzania grupowego przy użyciu komputera PC, użyj najnowszej wersji aplikacji Media Go.  P: Mam utworzoną grupę w aplikacji SongPal. Kiedy włączam funkcję obsady, urządzenia zostają przez chwilę osobno wyświetlone w aplikacji Cast.
  O: Odpowiada za to pamięć podręczna aplikacji SongPal w urządzeniu. Przed utworzeniem grupy wyczyść pamięć podręczną aplikacji SongPal.
       UWAGA: Sposób czyszczenia pamięci podręcznej zależy od urządzenia mobilnego. Sprawdź ustawienia aplikacji w urządzeniu mobilnym.  P: Kiedy próbuję skorzystać z odtwarzania w aplikacji Media Go, wyświetlane są tylko grupy.
  O: Aby skorzystać z odtwarzania indywidualnego w aplikacji Media Go, rozwiąż grupy przy użyciu aplikacji SongPal.
      UWAGA: Aby rozwiązać grupę w aplikacji SongPal, naciśnij i przytrzymaj ikonę wyjścia z grupy.