Identyfikator artykułu : 00157077 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku po podłączeniu odtwarzacza Walkman lub urządzenia przenośnego Xperia do portu USB REAR lub USB-B

    W przypadku braku dźwięku po podłączeniu odtwarzacza Walkman® lub urządzenia przenośnego Xperia™ do portu USB REAR lub USB-B zestawu muzycznego lub głośnika należy wykonać następujące czynności:

    • Upewnij się, że wybrana opcja FUNCTION (FUNKCJA) jest zgodna ze złączem, do którego podłączono urządzenie. Wybierz tryb USB REAR lub USB-B zależnie od złącza używanego do podłączenia urządzenia
    • Jeśli funkcja Bluetooth® odtwarzacza Walkman lub urządzenia przenośnego Xperia oraz zestawu muzycznego lub głośnika jest włączona, a urządzenia są połączone przez port USB REAR lub USB-B, dźwięk może być przesyłany za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Wyłącz funkcję Bluetooth odtwarzacza Walkman lub urządzenia przenośnego Xperia