Identyfikator artykułu : 00125487 / Ostatnia modyfikacja : 03.04.2023Drukowanie

Dlaczego informacja o lokalizacji jest ważna dla Android TV firmy Sony?

  Usługi świadczone przez Google (jak i aplikacje osób trzecich) używają informacji o lokalizacji do zoptymalizowania swoich usług dla każdego kraju. Jeśli funkcja Lokalizacja nie zostanie włączona, pewne aplikacje mogą działać nieprawidłowo.

  Jeśli wyłączenie funkcji Lokalizacja powoduje problemy, wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję Lokalizacja:

  1. Zmień ustawienie Stan lokalizacji na Włącz lub Używaj Wi-Fi do oszacowania lokalizacji.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Z kategorii Osobiste wybierz opcję Lokalizacja.
   3. Wybierz opcję Stan lokalizacji i zmień jej ustawienie na Włącz lub Używaj Wi-Fi do oszacowania lokalizacji.
  2. Zmień ustawienie Lokalizacja w grupie Profil z ograniczeniami na Tak.
   * Czynność ta jest wymagana, gdy używany jest Profil z ograniczeniami.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz opcję Security & restrictions (Bezpieczeństwo i ograniczenia).
   3. Wybierz opcję Profil z ograniczeniami.
   4. Wybierz opcję Ustawienia.
   5. Wybierz opcję Dozwolone aplikacje.
   6. Wybierz opcję Ustawienia.
   7. Wybierz opcję Lokalizacja i zmień jej ustawienie na Tak.

  Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę pomocy Android TV, a następnie wyszukaj „lokalizacja Android TV”.

  UWAGA: Telewizor nie jest wyposażony w moduł GPS, ale informację o lokalizacji można określić za pomocą sieci Wi-Fi lub informacji o sieci.