Identyfikator artykułu : 00125381 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015Drukowanie

Informacje dotyczące zgodności Smart Tennis Sensor z systemem Windows 10

  Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży przed lipcem 2015 r., według następujących kryteriów:

  Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

  Legenda:
  ✓ : Zgodny
  - : Brak zgodności
  ? : W fazie testowania

  Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
  SSE-TN1W