Identyfikator artykułu : 00124982 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2019

Jak za pomocą aplikacji Muzyka korzystać z funkcji losowego odtwarzania albo odtwarzania z powtarzaniem?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Po uruchomieniu aplikacji Muzyka naciskaj na pilocie przycisk LEFT (w lewo), aż przy lewej krawędzi ekranu wyświetli się Menu.
  2. Wybierz opcję Player (Odtwarzacz).

    Image
  3. Wybierz ikonę funkcji odtwarzania losowego albo ikonę odtwarzania z powtarzaniem.
     
    Image