Identyfikator artykułu : 00169784 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jakie piloty współpracują z telewizorami Sony z platformą Android TV?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Na rynku europejskim dostępne są dwa oficjalne piloty współpracujące z telewizorami Sony z platformą Android TV: standardowy pilot na podczerwień oraz pilot z panelem dotykowym.

Standardowy pilot na podczerwień

Sekcja 1

 • Przycisk źródła/wejścia: Służy do wyświetlania i wybierania źródła sygnału
 • Sync Menu: Włącza funkcję  BRAVIA Sync
 • Przycisk zasilania/czuwania telewizora: Włącza telewizor lub przełącza go w tryb czuwania
 • Digital / Analog: Służy do przełączania między wejściem cyfrowym i analogowym.
 • TV / Radio: Służy do przełączania między sygnałem telewizyjnym i radiowym
 • Przycisk Football: Włącza lub wyłącza tryb Live Football

Sekcja 2

 • Przyciski numeryczne (od 1 do 0): Służą do wybierania kanałów. Aby wybrać kanał o numerze od 10, należy szybko nacisnąć następną cyfrę.
  • W trybie teletekstu wprowadzenie trzycyfrowego numeru strony powoduje wybranie odpowiedniej strony.
 • Przycisk Exit: Powoduje powrót z poprzedniego ekranu lub opuszczenie menu
 • Przycisk Text: Wyświetla informacje tekstowe
Obraz Sekcja 3
 • Kolorowe przyciski: Umożliwiają wybór pewnych funkcji (zależnych od obecnie używanej aplikacji bądź serwisu).
 • Przycisk i+/? (wyświetlania informacji / ukrytego tekstu): Powoduje wyświetlenie informacji. Po jego naciśnięciu pojawiają się informacje o wybranym programie/wejściu. Ponowne naciśnięcie usuwa informacje z ekranu:
  • W trybie tekstu powoduje wyświetlenie ukrytych informacji
 • Przycisk Netflix: Naciśnij go, aby przejść do serwisu internetowego Netflix:
  • UWAGA: W regionach, w których serwis Netflix nie jest dostępny, w miejscu przycisku Netflix znajduje się przycisk TV.
 • Help (pomoc): Otwiera menu pomocy

Sekcja 4

 • Action Menu: Powoduje otwarcie podręcznego menu z najczęściej wybieranymi funkcjami telewizora
 • Przycisk Guide Otwiera Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Przycisk Home: Powoduje powrót do menu Home (głównego) lub wyłączenie obecnego menu
 • Przycisk Discover: Otwiera Pasek zawartości i umożliwia wyszukiwanie materiałów
 • Przycisk Back: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu/opcji
 • Przycisk TV: Umożliwia oglądanie telewizji
 • Przyciski wyboru wariantu (strzałki) / Enter:
  • Służą do wybierania wariantów i zmieniania ustawień
  • Potwierdza wybór
Sekcja 5
 • Przyciski głośności +/–: Regulują głośność.
 • Przycisk przeskoku: Umożliwia powrót do kanału lub wejścia oglądanego ostatnio przed więcej niż 15 sekundami. Przełącza między bieżącym a poprzednio wybranym kanałem lub wejściem.
 • Przycisk wyciszania: Wycisza dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić dźwięk.
 • Przyciski Prog: Służą do wybierania następnego lub poprzedniego kanału
 • W trybie teletekstu umożliwiają wybór następnej/poprzedniej strony

Sekcja 6

 • Przycisk Audio: Podczas oglądania programu służy do wybierania dźwięku ze źródła wielojęzycznego lub źródła z dwoma ścieżkami dźwiękowymi (zależnie od źródła programu)
 • Przycisk napisów: Zmienia ustawienia napisów
 • Przycisk ekranu panoramicznego: Zmienia sposób wyświetlania obrazu. Naciskaj go w celu zmiany proporcji obrazu.

Sekcja 7

 • Przyciski przewijania do tyłu /odtwarzania / przewijania do przodu / odtwarzania poklatkowego do tyłu / pauzy / odtwarzania poklatkowego do przodu / zatrzymywania: Sterowanie odtwarzaniem multimediów na telewizorze i podłączonych urządzeniach zgodnych z technologią Bravia Sync.
 • REC: Włącza  funkcję HDD REC
 • UWAGA: Jeśli w telewizorze nie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, może się pojawić komunikat „Do użycia tej funkcji może być niezbędna aktualizacja oprogramowania systemowego. Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika”.
 • Przycisk Title list: Powoduje wyświetlenie listy tytułów nagranych na dysk twardy.

 

 Pilot z panelem dotykowym

Sekcja 1

 • Przycisk zasilania/czuwania telewizora: Włącza telewizor lub przełącza go w tryb czuwania

Sekcja 4

 • Action menu: Powoduje otwarcie podręcznego menu z najczęściej wybieranymi funkcjami telewizora
 • Przycisk Back: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu/opcji
 • Przycisk Discover: Otwiera Pasek zawartości i umożliwia wyszukiwanie materiałów
 • Przycisk Home: Powoduje powrót do menu Home (głównego) lub wyłączenie menu

Sekcja 5

 • Przyciski głośności +/–: Regulują głośność.
 • Przyciski Prog: Służą do wybierania następnego lub poprzedniego kanału:
  • W trybie teletekstu umożliwiają wybór następnej/poprzedniej strony

Sekcja 8

Sekcja 9

 • Strefa panelu dotykowego: Umożliwia posługiwanie się różnymi menu telewizora przy użyciu strefy reagującej na dotyk

 Obraz

 

Sekcja 10

 • Przycisk NFC: (NFC) Po dotknięciu urządzenia (np. niektórych modeli Xperia) z funkcją kopii zawartości ekranu za jednym dotknięciem na telewizorze pojawi się kopia ekranu urządzenia.

UWAGA: Układ przycisków na pilocie zależy od regionu.