Identyfikator artykułu : 00123096 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Jakie są dostępne opcje w menu Accessibility (Ułatwienia dostępu)?

  Menu Accessibility (Ułatwienia dostępu) umożliwiają skonfigurowanie następujących opcji telewizora Sony Android TV:

  • Captions (Napisy): Konfiguracja napisów (dostępność napisów zależy od treści)
   • Podkategorie: Display (Wyświetlanie) i Configure (Konfiguracja)
  • Services (Usługi): TalkBack (Komunikaty głosowe), Switch Access (Dostęp za pomocą przełączników) oraz Text magnification (Duży tekst)
  • Text to speech (Przetwarzanie tekstu na mowę): mechanizm zamiany tekstu na mowę Text-to-Speech firmy Google

  Aby uzyskać dostęp do menu Accessibility (Ułatwienia dostępu), wybierz kolejno:

  [HOME] (Strona główna) > [Settings] (Ustawienia)* > [SYSTEM PREFERENCES - Accessibility] (Preferencje systemu — Ułatwienia dostępu) > [Captions/Services/Text to speech] (Napisy/Usługi/Przetwarzanie tekstu na mowę)

   HOME
  (Strona główna)

  Android — Home (Ekran główny)  Ustawienia*

  Android - Settings (Android — Ustawienia)

  [SYSTEM PREFERENCES - Accessibility] (Preferencje systemu — Ułatwienia dostępu)

  Android — Accessibility (Ułatwienia dostępu)

  Captions/Services/Text to speech (Napisy/Usługi/Przetwarzanie tekstu na mowę)

  Android - Captions/Services/Text to speech (Android — Napisy/Usługi/Przetwarzanie tekstu na mowę)

  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.