Identyfikator artykułu : 00119843 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2016Drukowanie

Jak wyświetlić wprowadzone hasło w oknie wpisywania hasła?

    Jeśli na ekranie pojawi się opcja Show password (Pokaż hasło), można wyświetlić hasło. Należy na pilocie nacisnąć przycisk BACK (Wróć) i zamknąć klawiaturę ekranową, a następnie umieścić znak zaznaczenia obok opcji Show password (Pokaż hasło).  

    UWAGA: W niektórych aplikacjach i usługach nie można wyświetlać haseł. W takich przypadkach opcja Show password (Pokaż hasło) nie wyświetli się (np. hasła konta Google).