Identyfikator artykułu : 00159309 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku z jednostki superwysokotonowej na panelu górnym

    Jednostka superwysokotonowa to przetwornik, który emituje dźwięk o wysokiej częstotliwości podczas odtwarzania plików muzycznych. Pliki muzyczne bez wysokich częstotliwości nie będą odtwarzać dźwięku przez jednostkę superwysokotonową.