Identyfikator artykułu : 00117249 / Ostatnia modyfikacja : 08.05.2017

Kiedy funkcja nagrywania na dysk twardy będzie dostępna w telewizorze Sony z systemem Android?

    17 lutego 2016. Aby uruchomić tę usługę, telewizor powinien być podłączony do Internetu.  

    Oprogramowanie telewizora można zaktualizować za pomocą automatycznej aktualizacji lub pobrać oprogramowanie ręcznie ze strony pomocy technicznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule opisującym aktualizacje sprzętu/oprogramowania telewizorów Sony z systemem Android. .

    Rewizja: 17 lutego 2016