Identyfikator artykułu : 00116850 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019Drukowanie

Jak dostroić lub ponownie dostroić telewizor Sony z systemem TV (odbiór z anteny satelitarnej)?

  To jest instrukcja krok po kroku, jak dostroić odbiór poprzez antenę satelitarną (LNB).

  WAŻNE: Przed przystąpieniem do strojenia, zapoznaj się z podstawowymi informacjami o systemie satelitarnym (np. z którego satelity sygnał odbierasz lub jak wygląda dystrybucja sygnału z anteny satelitarnej do telewizora). Informacje te można uzyskać od nadawcy i dostawcy anteny satelitarnej.

  Poniższa procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich telewizorów Sony z systemem Android. Niemniej w zależności od modelu urządzenia mogą występować niewielkie różnice w układach pilota i menu interfejsu.
  Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych wskazówek na jakimkolwiek etapie, skorzystaj z Pomocy wstępnie zainstalowanej w telewizorze lub strony pomocy technicznej dotyczącej Twojego modelu telewizora.

  Wskazówki dotyczące pilotaWskazówki dotyczące pilota
  Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocie.Aby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". To okrągły przycisk znajdujący się na środku obszaru Menu na pilocie.

   

  1. Włącz telewizor i upewnij się, że kabel anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
  2. Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.

  3. Przejdź do menu   Settings (ustawień)* znajdującego się u dołu Ekranu głównego.
   Wskazówki dotyczące pilota
   *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

  4. Wybierz Channel Setup (Ustawianie kanałów)Digital Setup (Ustawianie cyfrowe) Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Ustawianie anteny satelitarnej → Strojenie anteny satelitarnej).

  5. Po wyświetleniu pytania "Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Czy chcesz rozpocząć cyfrowe strojenie anteny satelitarnej?)" wybierz opcję Yes (Tak).
  6. Zostanie wyświetlony monit o wybranie konfiguracji anteny satelitarnej. 
   Wybierz Fixed antenna (Wbudowana antena), DiSEqC lub Single Cable distribution (Przesyłanie przez pojedynczy kabel), a następnie wybierz Next (Dalej).
  7. Na tym etapie trzeba będzie wybrać jedną z dwóch list kanałów satelitarnych: Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) lub General Satellite (Ogólny satelitarny).
    
   • Ustawienie Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) zawiera listę kanałów wybranego nadawcy wraz z niektórymi parametrami domyślnymi w celu ułatwienia strojenia kanałów.
   • General Satellite (Ogólny satelitarny) pokaże wszystkie kanały wybranej anteny satelitarnej. Parametry odbioru i strojenia używają ustawień domyślnych i być może trzeba będzie je zmodyfikować pod kątem danego typu instalacji.

   Zalecamy wybranie opcji Preferred Satellite (Preferowany satelitarny).
  8. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista nadawców. Wybierz swojego usługodawcę.
   UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć preferowanego nadawcy na liście, wróć do poprzedniej strony i wybierz opcję General Satellite (Ogólny satelitarny), jak pokazano w kroku 7.
  9. Teraz możesz wybrać parametry sieci poprzez wskazanie satelity na liście. W przypadku konfiguracji podstawowej zachowaj ustawienia domyślne.

   UWAGA: Podczas strojenia pod kątem ustawienia Preferred Satellite (Preferowane satelitarne)można zmienić niektóre parametry, a w przypadku opcji General Satellite (Ogólne satelitarne) można zmienić wszystkie. Skonsultuj się z nadawcą i dostawcą systemu anteny satelitarnej w celu uzyskania precyzyjnych informacji o konicznych ustawieniach.
  10. Wybierz opcję Start.

   

  Rozpocznie się strojenie telewizora. W zależności od wybranej konfiguracji strojenie może potrwać do godziny.