Identyfikator artykułu : 00116850 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Jak dostroić lub ponownie dostroić telewizor Sony z systemem TV (odbiór z anteny satelitarnej)?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

To jest instrukcja krok po kroku, jak dostroić odbiór poprzez antenę satelitarną (LNB).

WAŻNE: Przed przystąpieniem do strojenia, zapoznaj się z podstawowymi informacjami o systemie satelitarnym (np. z którego satelity sygnał odbierasz lub jak wygląda dystrybucja sygnału z anteny satelitarnej do telewizora). Informacje te można uzyskać od nadawcy i dostawcy anteny satelitarnej.

Poniższa procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich telewizorów Sony z systemem Android. Niemniej w zależności od modelu urządzenia mogą występować niewielkie różnice w układach pilota i menu interfejsu.
Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowych wskazówek na jakimkolwiek etapie, skorzystaj z Pomocy wstępnie zainstalowanej w telewizorze lub strony pomocy technicznej dotyczącej Twojego modelu telewizora.

Wskazówki dotyczące pilotaWskazówki dotyczące pilota
Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocie.Aby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". To okrągły przycisk znajdujący się na środku obszaru Menu na pilocie.

 

 1. Włącz telewizor i upewnij się, że kabel anteny satelitarnej jest prawidłowo podłączony do telewizora.
 2. Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.

 3. Przejdź do menu   Settings (ustawień)* znajdującego się u dołu Ekranu głównego.
  Wskazówki dotyczące pilota
  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

 4. Wybierz Channel Setup (Ustawianie kanałów)Digital Setup (Ustawianie cyfrowe) Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Ustawianie anteny satelitarnej → Strojenie anteny satelitarnej).

 5. Po wyświetleniu pytania "Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Czy chcesz rozpocząć cyfrowe strojenie anteny satelitarnej?)" wybierz opcję Yes (Tak).
 6. Zostanie wyświetlony monit o wybranie konfiguracji anteny satelitarnej. 
  Wybierz Fixed antenna (Wbudowana antena), DiSEqC lub Single Cable distribution (Przesyłanie przez pojedynczy kabel), a następnie wybierz Next (Dalej).
 7. Na tym etapie trzeba będzie wybrać jedną z dwóch list kanałów satelitarnych: Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) lub General Satellite (Ogólny satelitarny).
   
  • Ustawienie Preferred Satellite (Preferowany satelitarny) zawiera listę kanałów wybranego nadawcy wraz z niektórymi parametrami domyślnymi w celu ułatwienia strojenia kanałów.
  • General Satellite (Ogólny satelitarny) pokaże wszystkie kanały wybranej anteny satelitarnej. Parametry odbioru i strojenia używają ustawień domyślnych i być może trzeba będzie je zmodyfikować pod kątem danego typu instalacji.

  Zalecamy wybranie opcji Preferred Satellite (Preferowany satelitarny).
 8. W kolejnym kroku zostanie wyświetlona lista nadawców. Wybierz swojego usługodawcę.
  UWAGA: jeśli nie możesz znaleźć preferowanego nadawcy na liście, wróć do poprzedniej strony i wybierz opcję General Satellite (Ogólny satelitarny), jak pokazano w kroku 7.
 9. Teraz możesz wybrać parametry sieci poprzez wskazanie satelity na liście. W przypadku konfiguracji podstawowej zachowaj ustawienia domyślne.

  UWAGA: Podczas strojenia pod kątem ustawienia Preferred Satellite (Preferowane satelitarne)można zmienić niektóre parametry, a w przypadku opcji General Satellite (Ogólne satelitarne) można zmienić wszystkie. Skonsultuj się z nadawcą i dostawcą systemu anteny satelitarnej w celu uzyskania precyzyjnych informacji o konicznych ustawieniach.
 10. Wybierz opcję Start.

 

Rozpocznie się strojenie telewizora. W zależności od wybranej konfiguracji strojenie może potrwać do godziny.