Identyfikator artykułu : 00122723 / Ostatnia modyfikacja : 04.04.2019

Zasilanie samo się włącza lub wyłącza

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeżeli zasilanie się wyłącza:
Wyłącz opcję [Idle TV standby] (tryb czuwania).
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Power] (Zasilanie).
 4. Wybierz opcję [Eco] (Tryb Eco).
 5. Wybierz opcję [Idle TV standby] (tryb czuwania).
 6. Wybierz ustawienie [Off] (Wyłączony).
  UWAGA: W niektórych modelach konieczne może być również wyłączenie opcji automatycznego wyłączania.
Wyłącz opcję [Daydream] (Drzemka).
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Settings] (Ustawienia).
 3. W kategorii [TV] (Telewizor) zaznacz opcję [Daydream] (Drzemka)
 4. Wybierz opcję [When to sleep] (Zaplanowane wyłączanie).
 5. Wybierz ustawienie [Never] (Nigdy).
Wyłącz opcję [Sleep timer] (Wyłącznik czasowy).
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Timers] (Wyłączniki automatyczne).
 3. Wybierz opcję [Sleep timer] (Wyłącznik czasowy).
 4. Wybierz ustawienie [Off] (Wyłączony).
Jeżeli zasilanie się włącza:
Wyłącz opcję [On timer] (Włącznik automatyczny).
 1. Na dołączonym pilocie naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny).
 2. Wybierz opcję [Timers] (Wyłączniki automatyczne).
 3. Wybierz opcję [On timer] (Włącznik automatyczny).
 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru [On timer] (Włącznik automatyczny).