Identyfikator artykułu : 00117335 / Ostatnia modyfikacja : 17.07.2019

Łączenie z siecią w telewizorze Sony z systemem Android

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jak bezprzewodowo połączyć się z siecią?

Wbudowane urządzenie z siecią LAN zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu.

(A) Komputer PC
(B) Router bezprzewodowy (punkt dostępu)
(C) Modem
(D) Internet

Android — Urządzenia podłączone do sieci (abcd)

 1. Konfigurowanie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
 2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Settings] (Ustawienia)* > [Network] (Sieć) > [Network setup] (Ustawienia sieci) > [Easy] (Ustawienia proste).

  HOME

  Android — Ekran główny

  Ustawienia*

  Android — Ustawienia

  Sieć

  Android — Ustawienia sieciowe

  Proste ustawienia sieciowe [Easy]

  Android — Ustawienia sieciowe
 3. Wybierz opcję Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

UWAGI:

 • Nazwa podłączonej sieci powinna wyświetlić się w opcji „Settings” (Ustawienia)* obok ikony konfiguracji.
 • Wpisując hasła dostępu do sieci Wi-Fi, kliknij OK, aby wyświetlić klawiaturę wirtualną

Wyłączanie wbudowanego urządzenia z bezprzewodową siecią LAN

Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz kolejno [Settings]* > (Ustawienia) [Network] > (Sieć) [Advanced settings] > (Ustawienia zaawansowane) [Built-in Wi-Fi] > (Wbudowana sieć Wi-Fi) [Off] (Wył.).

HOME

Android — Ekran główny

Ustawienia

Android — Ustawienia


Sieć

Android — Ustawienia sieciowe

Ustawienia zaawansowane

Android — Zaawansowane ustawienia sieciowe

Wbudowana sieć Wi-Fi [Off] (Wył.)

Android — Wbudowana sieć Wi-Fi

UWAGI:

 • Płynne przesyłanie strumieni wideo:
  O ile to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n lub 11ac. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci). Jeśli zmiana wyżej opisanego ustawienia nie przyniesie efektów, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 5 GHz. Może to poprawić jakość strumienia wideo.
  Niektóre regiony/kraje nie obsługują pasma 5 GHz. Jeśli pasmo częstotliwości 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można podłączyć do routera bezprzewodowego (punktu dostępu) jedynie w paśmie 2,4 GHz.

Aby włączyć zabezpieczenia WEP w routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu), wybierz kolejno [Easy] > (Ustawienia proste) [Wi-Fi] > [Connect by scan list] (Połącz na podstawie listy skanowania).

HOME

Android — Ekran główny

Ustawienia

Android — Ustawienia

Sieć

Android — Ustawienia sieciowe

Proste ustawienia sieciowe [Easy]

Android — Ustawienia sieciowe

Wi-Fi

Android — Wi-Fi

Łączenie na podstawie listy skanowania

Android — Łączenie na podstawie listy skanowania

UWAGI:

 • Elementy ustawień (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą różnić się w zależności od dostawcy usług internetowych lub routera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do routera lub dostarczonych przez dostawcę usług internetowych. Więcej informacji można również uzyskać od osoby, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
 • Po wybraniu opcji [Show password] (Pokaż hasło) w polu wpisywania hasła będzie ono widoczne dla innych.


Podłączanie do sieci za pomocą przewodu sieci LAN

Za pomocą przewodowego połączenia sieci LAN można połączyć się z Internetem i siecią domową. Podłączanie przewodu sieci LAN do telewizora.

 • Przewód sieci LAN
 • Komputer PC
 • Modem z funkcją routera
 • Internet

Android — Sieć przewodowa (przewód sieci LAN)

 1. Konfigurowanie routera sieci LAN.
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera sieci LAN lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
 2. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz [Settings] (Ustawienia)*  > [Network] (Sieć)  > [Network setup] (Ustawienia sieci)  > [Easy] (Ustawienia proste).

  HOME

  Android — Ekran główny

  Ustawienia*

  Android — Ustawienia

  Sieć

  Android — Ustawienia sieciowe

  Proste ustawienia sieciowe [Easy]

  Android — Ustawienia sieciowe
 3. Aby zakończyć konfigurację, wybierz opcję Wired Lan (Przewodowa sieć LAN) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGI:

 • Elementy ustawień (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą różnić się w zależności od dostawcy usług internetowych lub routera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do routera lub dostarczonych przez dostawcę usług internetowych. Więcej informacji można również uzyskać od osoby, która konfigurowała sieć (administrator sieci).
 • Przedstawione zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania sprzętowego.
 • *W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.