Identyfikator artykułu : 00115950 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2023Drukowanie

Czy mogę wyświetlać portrety w trybie pełnoekranowym?

  Tak, można to zmienić w ustawieniach aparatu. Aby zawsze wyświetlać portrety w trybie pełnoekranowym, należy wykonać poniższe czynności.

  1. Na aparacie naciśnij przycisk [MENU] (MENU).
  2. Wybierz opcję [Playback] (Odtwarzanie).
  3. Wybierz opcję [Display Rotation] (Obrót wyświetlacza).
  4. Wybierz ustawienie [Off] (Wyłącz).

   UWAGI:

   • Wybór opcji [Auto] (Tryb automatyczny) pozwoli na wyświetlenie portretu na pełnym ekranie poprzez pionowy obrót aparatu.
   • Wybór opcji [Manual] (Tryb ręczny) spowoduje wyświetlenie portretu z czarnymi pasami po bokach.
   • Po wyborze opcji [Off] (Wyłącz) portrety są zawsze wyświetlane na pełnym ekranie monitora.