Identyfikator artykułu : 00119941 / Ostatnia modyfikacja : 08.06.2022Drukowanie

Telewizor zaciął się podczas prób ponownego uruchamiania, a dioda LED przycisku zasilania ON/OFF miga 8 razy (2012 modeli)

  Twój telewizor wpadł w pętlę ponownego uruchamiania się — sugeruje to dioda LED przycisku zasilania ON/OFF, która miga 8 razy. Problem ten dotyczy tylko telewizorów z dostępem do Internetu wyprodukowanych w 2012 r.

  Podczas gdy nasi inżynierowie badają tę kwestię, klienci opracowali niżej podaną instrukcję, która może poprawić działanie telewizora.

  Sprawdzaj tę stronę regularnie, aby zapoznać się z aktualizacjami.

  W zależności od rodzaju połączenia Twojego telewizora z Internetem prosimy o zastosowanie jednej z niżej przedstawionych metod:


  Połączenia przewodowej sieci lokalnej Ethernet

  1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
  2. Odłącz przewód sieciowy Ethernet od telewizora
  3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  4. Włącz telewizor
  5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
   • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
    W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
   • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
  6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
  7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
  8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
  9. Ponownie podłącz przewód Ethernet do telewizora
  10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  11. Włącz telewizor.

   UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
  12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

   WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

  Połączenia wbudowanej bezprzewodowej sieci lokalnej

  1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
  2. Wyłącz router Wi-Fi
  3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  4. Włącz telewizor
  5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
   • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
    W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
   • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
  6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
  7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
  8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
  9. Włącz router Wi-Fi
  10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  11. Włącz telewizor.

   UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
  12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

   WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

  Połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej klucza USB

  1. Odłącz kabel zasilający telewizora od gniazda prądu
  2. Odłącz klucz USB od telewizora
  3. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  4. Włącz telewizor
  5. Przywrócić ustawienia fabryczne:
   • Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w górę na pilocie.
   • Przytrzymując naciśnięty przycisk strzałki w górę, naciśnij i puść przycisk uruchamiania z boku telewizora.
    W lewym dolnym rogu telewizora pojawi się na chwilę ikona Reset
   • Puść przycisk strzałki w górę na pilocie i czekaj, aż telewizor zresetuje się
  6. Gdy pojawi się komunikat o resetowaniu , zezwól na reset telewizora. Nie naciskaj żadnych przycisków na pilocie czy telewizorze i przez 1 minutę nie wykonuj żadnych działań na telewizorze.
  7. Po skończeniu odłącz kabel zasilający od gniazda prądu
  8. Pozostaw telewizor bez zasilania przez 10 sekund
  9. Podłącz ponownie klucz USB do telewizora
  10. Podłącz kabel zasilający z powrotem do gniazda prądu
  11. Włącz telewizor.

   UWAGA: Jeśli wyżej wymienione kroki zostały wykonane prawidłowo, wyświetli się ekran konfiguracji początkowej
  12. Aby zakończyć konfigurację początkową, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

   WAŻNE: Jeśli resetowanie nie powiodło się, odłącz wszystkie urządzenia od telewizora i powtórz czynności, zaczynając od kroku 1.

  Informacja ta dotyczy tylko następujących modeli wyprodukowanych w 2012 r.:

  KDL-22EX550

  KDL-22EX553

  KDL-22EX555

  KDL-26EX550

  KDL-26EX553

  KDL-26EX555

  KDL-32EX650

  KDL-32EX653

  KDL-32EX655

  KDL-32HX750

  KDL-32HX751

  KDL-32HX753

  KDL-32HX755

  KDL-32HX757

  KDL-32HX758

  KDL-32HX759

  KDL-40EX650

  KDL-40EX653

  KDL-40EX655

  KDL-40HX750

  KDL-40HX751

  KDL-40HX753

  KDL-40HX755

  KDL-40HX756

  KDL-40HX757

  KDL-40HX758

  KDL-40HX759

  KDL-40HX75G

  KDL-40HX850

  KDL-40HX853

  KDL-40HX855

  KDL-46EX650

  KDL-46EX653

  KDL-46EX655

  KDL-46HX750

  KDL-46HX751

  KDL-46HX753

  KDL-46HX755

  KDL-46HX756

  KDL-46HX757

  KDL-46HX758

  KDL-46HX759

  KDL-46HX75G

  KDL-46HX850

  KDL-46HX853

  KDL-46HX855

  KDL-55HX750

  KDL-55HX751

  KDL-55HX753

  KDL-55HX755

  KDL-55HX75G

  KDL-55HX850

  KDL-55HX853

  KDL-55HX855

  KDL-55HX950

  KDL-55HX953

  KDL-55HX955

  KDL-65HX950

  KDL-65HX953

  KDL-65HX955

  KD-84X9005