Identyfikator artykułu : 00163367 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2019

Kiedy telewizor pozostaje w trybie czuwania, dioda podświetlenia LED pali się na pomarańczowo lub czerwono

  Oznacza to, że nastawiony jest programator lub że rozpoczęło się nagrywanie.

  Pali się na pomarańczowo:
  Gdy nastawiony jest programator.
  UWAGA: Programator: Timer wyłączania / Timer włączania / Przypomnienie / Timer nagrywania / Kadr widokowy (w modelach z 2015 r.)

  Pali się na czerwono:
  Gdy rozpocznie się nagrywanie.