Identyfikator artykułu : 00111244 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017Drukowanie

Kiedy należy używać opcji "HDD Performance Check" (Sprawdzanie wydajności dysku twardego) i co oznacza niepowodzenie jej działania?

    We recommend to use the HDD Performance Check option if recording to the hard drive has failed.

    NOTE: The HDD Performance Check will simulate a recording with the highest possible bitrate, which exceeds the requirements for many other areas of usage. This means that a hard drive, on which you have successfully recorded in the past, can still fail the performance check.