Identyfikator artykułu : 00107270 / Ostatnia modyfikacja : 08.05.2017Drukowanie

Czy można jednocześnie podłączyć kilka twardych dysków do telewizora, aby nagrać treści?

    Jeśli telewizor nie jest wyposażony w dwa porty USB, do nagrywania można używać w danym momencie tylko jednego twardego dysku.

    Jeśli telewizor jest wyposażony w dwa porty USB, można skorzystać z obu portów pod następującymi warunkami:

    • Jeden twardy dysk, który jest podłączony do portu USB oznaczonego jako "HDD REC" (Nagrywanie na twardy dysk), jest używany do nagrywania.
    • Drugi twardy dysk, który jest podłączony do drugiego portu USB, jest używany do odtwarzania treści (obrazów, muzyki lub wideo) na telewizorze.

    UWAGA: Podłączanie twardych dysków za pośrednictwem koncentratora USB nie jest obsługiwane. Twardy dysk należy podłączać bezpośrednio do telewizora.