Identyfikator artykułu : 00108653 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2017

Ile aplikacji można dodać do folderu My Apps [Moje aplikacje]?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Nie ma ograniczenia liczby dodawanych aplikacji.

Uwaga: Aplikacja "Opera TV Store" może zostać zastąpiona przez aplikację "Opera" bez uprzedniego powiadomienia.