Identyfikator artykułu : 00106356 / Ostatnia modyfikacja : 20.02.2015Drukowanie

Głośniki tylne z mojego systemu dźwięku przestrzennego 7.1 odtwarzają dźwięk, mimo że odtwarzany utwór pochodzi ze źródła 5.1, nawet przy wybranej opcji Auto Format Decode. Czy to normalne?

    Tak. System zaprojektowano tak, aby maksymalizować wrażenia ze słuchania muzyki, jeśli są dostępne głośniki tylne systemu dźwięku przestrzennego 7.1 (tylny kanał przestrzenny).

    Gdy system dźwięku przestrzennego 7.1 jest podłączony do odbiornika AV Sony, a odtwarzasz treści audio w formacie 5.1, odbiornik AV Sony kopiuje audio do głośników tylnych systemu 7.1, aby w pełni wykorzystać możliwości dźwięku przestrzennego 7.1.

    WAŻNE: Ma to miejsce także gdy wybrana jest funkcja automatycznego dekodowania formatu (Auto Format Decode – AFD).

    Poziom głośności głośników tylnych zostanie automatycznie dostosowany do konfiguracji systemu, aby zapewnić odpowiednie zrównoważenie dźwięku ze wszystkich głośników.

    UWAGA: Ta funkcja nie działa w przypadku odtwarzania dźwięku w formacie Direct-Stream-Digital (DSD), np. podczas odsłuchiwania płyty Super Audio CD (SACD).