Identyfikator artykułu : 00116543 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Urządzenie audio Bluetooth nie jest rozpoznawane.

  Aby je ponownie podłączyć, wykonać poniższe czynności.

  1. Na samochodowym sprzęcie audio nacisnąć przycisk SRC, aby wybrać opcję BT Audio.
  2. Nacisnąć kilka razy przycisk PAUSE (Zatrzymaj), aby rozpocząć odtwarzanie.
   UWAGA: Przycisk PAUSE (Zatrzymaj) naciska się tyle razy, ile podłączone urządzenie audio Bluetooth i inne parametry tego wymagają.
  3. Jeśli problem nie ustąpił, za pomocą urządzenia audio Bluetooth ponownie nawiązać połączenie Bluetooth z samochodowym sprzętem audio.