Identyfikator artykułu : 00105301 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2015Drukowanie

Po włączeniu trybu "Navigation" [Nawigacja] wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: Nie znaleziono wymaganego pliku. Włóż kartę pamięci lub zainstaluj ponownie aplikację nawigacji TomTom.. Co należy zrobić?

    Wyłącz produkt i sprawdź, czy;karta;SD jest prawidłowo włożona do modułu GPS.