Identyfikator artykułu : 00105164 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Dlaczego odtwarzanie filmu z USB zostaje wstrzymane po naciśnięciu przycisku Home [Strona główna]?

    Po otwarciu menu Home [Strona główna] lub wyświetleniu ekranu nawigacji odtwarzanie filmu z USB jest automatycznie wstrzymywane.