Identyfikator artykułu : 00104983 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Co zrobić w przypadku, gdy pliki muzyczne zapisane na nośniku USB nie są rozpoznawane?

    System może nie rozpoznać plików, jeśli ich nazwy są zbyt długie. Skróć nazwy plików.