Identyfikator artykułu : 00103749 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2015

Nie mogę zainstalować aplikacji Media Go z instalatora zapisanego w odtwarzaczu Walkman.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli nie można zainstalować aplikacji Media Go bezpośrednio z odtwarzacza Walkman, zalecamy pobranie jej ze strony internetowej i zainstalowanie.

Strona internetowa, z której można pobrać aplikację Media Go:
http://mediago.sony.com/plk/download

UWAGA: Listę urządzeń obsługiwanych przez oprogramowanie Media Go można znaleźć na stronie: http://mediago.sony.com/plk/supported-devices/.
Oprogramowanie Media Go może również działać z urządzeniami, które nie zostały wymienione na tej liście. Jednak w przypadku urządzeń niewymienionych na liście, nie możemy zagwarantować działania.