Identyfikator artykułu : 00103743 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2015

Czy w aplikacji Media Go można konwertować pliki audio do różnych formatów?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Materiał muzyczny przesłany do aplikacji Media Go można przekonwertować do formatu AAC, MP3 lub FLAC.
Spróbuj wykonać następującą procedurę:

  1. Wybierz w Bibliotece utwór, który chcesz przekonwertować do innego formatu.
    UWAGA: Aby przekonwertować utwór zapisany w odtwarzaczu Walkman, należy go przesłać z powrotem do aplikacji Media Go.
  2. W menu Tools (Narzędzia) u góry okna aplikacji wybierz polecenie Convert File... (Konwertuj plik).
  3. W oknie Convert File (Konwertuj plik) rozwiń listę Format, wybierz żądany format pliku: AAC, MP3 lub FLAC, a następnie kliknij przycisk Convert (Konwertuj).

UWAGA: Listę urządzeń obsługiwanych przez oprogramowanie Media Go można znaleźć na stronie: http://mediago.sony.com/plk/supported-devices/.
Oprogramowanie Media Go może również działać z urządzeniami, które nie zostały wymienione na tej liście. Jednak w przypadku urządzeń niewymienionych na liście, nie możemy zagwarantować działania.