Identyfikator artykułu : 00103723 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018

Odtwarzacz Walkman działa krótko, nawet po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 • Jak zachować długi czas pracy akumulatora?
 • Czas pracy akumulatora jest krótszy niż w chwili zakupu odtwarzacza Walkman®.
 • Czas pracy jest krótki nawet po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Spróbuj poniższych metod wydłużenia czasu pracy akumulatora. Korzystanie z ustawień/funkcji zapobiegających nadmiernemu zużyciu energii tylko wtedy, gdy to potrzebne, również wydłuża czas pracy akumulatora.

UWAGA: W przypadku niektórych modeli nie wszystkie podane tryby lub ustawienia będą dostępne. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

 • Ustawienia zmniejszające zużycie energii
  • Ustawienie krótszego czasu w opcji Screen Off Timer (Wyłącznik czasowy ekranu), np. 30 seconds (30 sekund) lub 15 seconds (15 sekund), wydłuża czas pracy akumulatora.
  • Ustawienie poziomu jasności ekranu na 3 wydłuża czas pracy akumulatora o około 40% w porównaniu do ustawienia na 5.
   jasność

   [A]: Czas pracy akumulatora
   [B]: Poziom jasności 3
   [C]: Poziom jasności 5

  • Ustawienie funkcji redukcji szumów na Off (Wył.) wydłuża czas pracy akumulatora o około 20% w porównaniu do ustawienia On (Wł.).
  • Ustawienie funkcji Bluetooth na Prioritize Connection (Priorytet połączenia) wydłuża czas pracy akumulatora o około 25% w porównaniu do ustawienia Prioritize Sound Quality (Priorytet jakości dźwięku).
 • Ustawienia/funkcje zużywające duże ilości energii
  • Ustawienie funkcji Playback speed (DPC) (Szybkość odtwarzania (DPC)) na x 2,0 powoduje rozładowanie akumulatora około 70% szybciej w porównaniu do ustawienia Off (Wył.).
  • Używanie funkcji Equalizer (Korektor), VPT(Surround) (Wirtualne słuchawki (Surround)), DSEE(Sound Enhance) (DSEE (Wzmacniacz dźwięku)), Clear Stereo (Czyste stereo) oraz Dynamic Normalizer (Dynamiczny normalizator) powoduje rozładowanie akumulatora około 50% szybciej niż w przypadku niekorzystania z tych funkcji.
  • Odtwarzanie plików muzycznych ze źródeł muzyki o wysokiej rozdzielczości, np. plików audio o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res), powoduje większe zużycie energii niż odtwarzanie źródeł muzyki o niskiej rozdzielczości, np. plików MP3.

Gdy czas pracy akumulatora skrócił się o połowę w stosunku do czasu określonego w instrukcji, i to pomimo zastosowania powyższych metod, może zachodzić konieczność wymiany akumulatora.

UWAGA: Akumulatora nie należy wymieniać samodzielnie, gdyż w tym celu wymagany jest demontaż odtwarzacza Walkman®.

UWAGI:

 • Czas pracy akumulatora w niskich temperaturach
  W niskich temperaturach reakcje chemiczne są słabsze, a poziom energii elektrycznej obniża się. W niskich temperaturach nie ma możliwości pełnego naładowania akumulatora. Nawet jeśli akumulator zostanie w pełni naładowany w cieplejszym otoczeniu, to w przypadku korzystania z urządzenia w niskich temperaturach czas pracy akumulatora będzie krótszy. (Po powrocie do ciepłego otoczenia czas pracy akumulatora ponownie osiągnie normalne wartości.)

  temperatura

 • Funkcja ograniczająca pogorszenie stanu akumulatora
  Niektóre modele odtwarzacza Walkman® są kompatybilne z funkcją trybu Battery Care (Konserwacja akumulatora). Tryb Battery Care (Konserwacja akumulatora) to funkcja ograniczająca pogorszenie stanu akumulatora — zapobiega ona pełnemu ładowaniu akumulatora (do 100% naładowania). Po włączeniu tej funkcji ładowanie zatrzymuje się na poziomie około 90% pełnego naładowania. W trybie Battery Care (Konserwacja akumulatora) pierwszy pasek wskaźnika poziomu naładowania akumulatora znika nieco szybciej niż normalnie.