Identyfikator artykułu : 00139847 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2016Drukowanie

Niektóre z wyróżnionych punktów utworzonych za pomocą programu Highlight Movie Maker nie wchodzą później w skład filmu

  Wyróżnione punkty wskazywane podczas tworzenia filmu przeglądowego są losowo uwzględniane przez program Highlight Movie Maker i nie wszystkie z nich muszą się znaleźć w gotowym filmie. Ponadto wybrane wyróżnione punkty nie są uwzględniane w następujących przypadkach:

  • Jeśli długość filmu nie przekracza 10 sekund.
  • Jeśli wyróżniony punkt należy do ostatniej sekundy filmu źródłowego.

  UWAGI:

  • W przypadku każdego filmu można wskazać maksymalnie 10 wyróżnionych punktów. Po wskazaniu 10 wyróżnionych punktów nie można już wybrać żadnych dodatkowych wyróżnionych punktów. Aby w takiej sytuacji wskazać nowy wyróżniony punkt, należy skasować wszystkie dotychczasowe wyróżnione punkty i zacząć ich wskazywanie od początku.
  • Podczas nagrywania wyróżnione punkty można wskazywać tylko w przypadku filmów w formacie AVCHD (oprócz filmów o szybkości nagrywania 24p).
  • Utworzone filmy przeglądowe są zapisywane w formacie MP4.