Identyfikator artykułu : 00100479 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Błąd aktywacji systemu Windows 8

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W celu walki z piractwem oprogramowania firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows 8 przed jego użyciem. Wszystkie komputery VAIO firmy Sony sprzedawane z zainstalowanym systemem Windows 8 automatycznie przeprowadzą jego aktywację po podłączeniu do Internetu. Jest to możliwe dzięki cyfrowemu kluczowi produktu (digital product key, DPK), który jest instalowany na płycie głównej podczas produkcji.

W pewnych warunkach automatyczna aktywacja systemu Windows może zakończyć się niepowodzeniem. W takiej sytuacji, aby rozwiązać problem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Upewnić się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 2. Nacisnąć kombinację klawisz Windows + C, aby włączyć panele funkcji.
 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] i Change PC Settings [Zmień ustawienia komputera].
 4. Sprawdzić, czy opcja Activate Windows [Aktywacja systemu Windows] jest wciąż dostępna (jeśli nie, oznacza to, że jednostka została już aktywowana).
   Obraz

 5. Spróbować aktywować system Windows, naciskając przycisk Activate [Aktywuj]. Jeśli aktywacja się nie powiedzie, alternatywnie może być zaproponowana aktywacja przez telefon. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk Activate by Phone [Aktywuj przez telefon] i przejść do kroku 7. W przeciwnym wypadku należy kontynuować i przejść do kroku 6.


  W razie niepowodzenia powyższej procedury lub wyświetlenia błędu należy spróbować aktywować jednostkę przez telefon:


 6. W wierszu polecenia wprowadzić: slui 4 i nacisnąć <Enter>
  Obraz

 7. Uruchomi się kreator aktywacji telefonu. Należy rozpocząć procedurę, wybierając kraj użytkownika (jeśli kreator się nie uruchomi, można przejść do kroku 10).
  Obraz

 8. Zadzwonić pod wyświetlony numer i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Obraz

 9. Jeśli urządzenie jest gotowe do aktywacji, kliknąć przycisk Activate [Aktywuj].


  Jeśli kreator aktywacji się nie uruchomi, konieczne będzie całkowite przywrócenie systemu.


 10. Przeprowadzić pełne przywrócenie systemu komputera VAIO.
  UWAGA: Należy skorzystać z trybu odzyskiwania VAIO Care, a nie z funkcji Refresh / Reset [Odśwież / Resetuj] systemu Windows. Sposób przywracania systemu komputera VAIO

 11. Ponownie uruchomić komputer i wykonać kroki 6–9, aby aktywować system przez telefon.


Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu powyższych czynności, należy się skontaktować z działem wsparcia technicznego dla komputerów VAIO w celu uzyskania pomocy.