Identyfikator artykułu : 00097723 / Ostatnia modyfikacja : 03.11.2014Drukowanie

W jakiej odległości od telewizora najlepiej ustawić mikrofon i aparat?

Optymalna odległość mikrofonu i aparatu.

    W zależności od warunków oglądania optymalna odległość wynosi maksymalnie 4 metry.