Identyfikator artykułu : 00096737 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2017Drukowanie

Korzystanie z funkcji SimulView

    Elementy wymagane do korzystania z funkcji SimulView:

    • Telewizor 3D obsługujący funkcję SimulView z okularami 3D.
    • Konsola PlayStation 3 (z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 3.10 lub nowszej) podłączona do telewizora za pomocą kabla HDMI.
    • Gra wideo, która obsługuje funkcję SimulView.

    Dla opcji Auto 3D [Automatyczny tryb 3D] w telewizorze należy wybrać tryb  Auto 1 lub Auto 2 poprzez naciśnięcie przycisku HOME [Strona główna] na pilocie zdalnego sterowania oraz wybrać opcje Settings [Ustawienia] > Display [Wyświetlanie] > 3D Settings [Ustawienia obrazu 3D] > Auto 3D[Automatyczny tryb 3D]. Telewizor automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb podczas odtwarzania gry obsługującej funkcję SimulView.