Identyfikator artykułu : 00096588 / Ostatnia modyfikacja : 04.07.2017Drukowanie

Dlaczego użytkownik zostaje automatycznie wylogowany z widżetu serwisu Facebook?

    Od 1 października 2012 login do widżetu serwisu Facebook będzie ważny tylko przez 60 dni.

    Wyświetlenie podczas korzystania z widżetu serwisu Facebook komunikatu o błędzie o treści „Login failed. Please check your e-mail address and password. Press Enter to log in" [Błąd logowania. Sprawdź adres e-mail i hasło. Naciśnij Enter, aby się zalogować.] oznacza, ze skończył się okres 60 dni i konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła oraz ponowne zalogowanie się.