Identyfikator artykułu : 00096537 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Wychodzenie z aplikacji w serwisie Opera TV Store

     

    Jeśli w grze lub aplikacji nie ma opcji EXIT [Zakończ] lub QUIT [Zamknij], należy nacisnąć przycisk OPTION [Opcje] na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybrać opcję EXIT [Zakończ].