Identyfikator artykułu : 00096451 / Ostatnia modyfikacja : 24.10.2014Drukowanie

Sprawdzanie, które okulary 3D są przeznaczone dla pierwszego, a które dla drugiego gracza podczas korzystania z funkcji SimulView

  Przeznaczenie okularów dla wybranego gracza rozpoznaje się w następujący sposób:

  W przypadku okularów TDG-SV5P przy biernym korzystaniu z funkcji SimulView

  • Informacja Player 1 [Gracz 1] lub Player 2 [Gracz 2] jest nadrukowana na tylnej części okularów.

  W przypadku okularów TDG-BT400A oraz TDG-BT500A z aktywną obsługą trybu 3D

  • Żółta kontrolka miga w następujący sposób w okularach 3D w trybie SimulView 
   • Gracz 1: Jedno mignięcie co 2 sekundy
   • Gracz 2: Dwa mignięcia co 2 sekundy