Identyfikator artykułu : 00096435 / Ostatnia modyfikacja : 24.10.2014Drukowanie

Podczas korzystania z funkcji SimulView widać obraz wyświetlany dla drugiego gracza.

  Zależnie od warunków oświetlenia, rozmieszczenia graczy w pomieszczeniu i innych warunków otoczenia może się zdarzyć, że podczas korzystania z funkcji SimulView obrazy innych graczy będą widoczne. Widać to wyraźnie, kiedy jeden gracz ma wyświetlony ciemny ekran, a drugi — jasny.

  UWAGA:
  Nie jest to objaw nieprawidłowego działania.


  Aby zminimalizować wpływ tego zjawiska, należy wykonać następujące czynności:

  • Gracze powinni zmieniać miejsca w pomieszczeniu w trakcie gry.
  • Należy zmienić poziom jasności okularów 3D poprzez naciśnięcie przycisku HOME [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania oraz wybranie opcji Settings [Ustawienia] > Display [Wyświetlanie] > 3D Settings [Ustawienia obrazu 3D] > 3D Glasses Brightness [Jasność okularów 3D]

  UWAGA: Obu graczy może oglądać tę samą scenę jednocześnie, zmieniając tryb gracza (z 1 na 2 lub z 2 na 1) za pomocą włącznika na okularach.