Identyfikator artykułu : 00096059 / Ostatnia modyfikacja : 20.03.2018

Do czego służy opcja Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] i co zrobić, gdy nie słychać dźwięku?

  Funkcję Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] dodano do usługi PlayMemories Camera App umożliwiającej użytkownikom wzbogacanie swoich aparatów o różne funkcjonalności.

  Przykładowo: nagrywając dźwięk przed i po wyzwoleniu migawki, funkcja Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] oferuje użytkownikom ponowne przeżycie chwili, w której wykonali zdjęcie. Odtwarzany dźwięk nie ogranicza się wyłącznie do aparatu — można go również odtwarzać na komputerze, urządzeniach przenośnych oraz telewizorach.
  W przypadku telewizora ikona funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] wyświetla się w miniaturach listy zdjęć w obszarze Home menu [Strona główna] oraz w odtwarzaczu multimedialnym.


  Obsługa funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] wymaga zainstalowania w telewizorze oprogramowania PKG2.221 lub nowszego. Wersję oprogramowania telewizora można sprawdzić, naciskając przycisk Home [Strona główna] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania i wybierając opcje ?Help [Pomoc] >  Customer Support [Wsparcie klienta] > System information [Informacje systemowe].
  Jeśli wersja oprogramowania jest starsza od wymaganej, można  zaktualizować oprogramowanie telewizora bezpośrednio przez Internet lub ręcznie za pomocą czytnika kart pamięci USB w przypadku braku połączenia z internetem .

   

  Co robić, jeśli nie słychać dźwięku?


  Jeśli funkcja Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] nie odtwarza dźwięku, należy wykonać następujące czynności:

   

  • Niektóre aplikacje serwerów multimediów DLNA  mogą nie być w stanie poprawnie przesłać dźwięku obsługiwanego przez funkcję Sound Photo [Fotografia dźwiękowa]. Należy podjąć próbę rozwiązania problemu z dostawcą oprogramowania serwera multimedialnego lub odtworzyć nagranie przy użyciu funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] bezpośrednio z pamięci USB.
  • Aplikacja Photo Share [Udostępnianie zdjęć] telewizora nie obsługuje odtwarzania dźwięku nagrań wykonanych przy pomocy funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa]. Nagranie wykonane przy pomocy funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] należy odtworzyć z poziomu smartfona za pomocą funkcji odbicia lustrzanego ekranu lub kabla MHL.
  • Dźwięku nagranego przy użyciu funkcji Sound Photo [Fotografia dźwiękowa] nie można odtworzyć, gdy dla funkcji Slide Show [Pokaz slajdów] wybrano prędkość Slow [Wolno]. Należy dla opcji Slideshow Speed [Prędkość pokazu slajdów] wybrać ustawienie Medium [Średnio] lub Fast [Szybko], naciskając przycisk Options [Opcje] na pilocie zdalnego sterowania podczas pokazu slajdów i wybierając opcje  Playback Options [Opcje odtwarzania] > Slideshow Speed [Prędkość pokazu slajdów]  > ustawienie  Fast [Szybko] lub Medium [Średnio].