Identyfikator artykułu : 00096181 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Odtwarzanie muzyki z serwisu Spotify za pomocą odbiornika

  To domowe urządzenie audio obsługuje funkcję Spotify Connect.

  Aby móc korzystać z funkcji Spotify Connect, należy:

  • Upewnić się, że odbiornik jest połączony z Internetem.
  • Na komputerze lub tablecie utworzyć konto Spotify Premium z poziomu witryny usługi Spotify.
  • Za pomocą urządzenia przenośnego pobrać aplikację Spotify Music. 
   • W przypadku urządzeń z systemem Apple iOS należy przejść do  sklepu iTunes.
   • W przypadku urządzeń z systemem Android należy przejść do  sklepu Google Play.

  Słuchanie muzyki z serwisu Spotify:

  1. Uruchomić aplikację Spotify Music na urządzeniu przenośnym.
  2. Wybrać utwór.
  3. Kliknąć ikonę Connect [Połącz].
   Obraz
  4. Wybrać domowe urządzenie audio firmy Sony.
   UWAGA: Jeśli na liście nie wyświetla się domowe urządzenie audio, należy się upewnić, że domowe urządzenie audio i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.