Identyfikator artykułu : 00095151 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jak ukryć kamerę telewizora?

    Kamerę można ukryć, obracając ją. 

    Obracanie kamery