Identyfikator artykułu : 00095142 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak ukryć kamerę telewizora?

    Kamerę można ukryć, umieszczając na niej dostarczoną zaślepkę. 

     

    Ukrywanie kamery