Identyfikator artykułu : 00095017 / Ostatnia modyfikacja : 23.09.2014Drukowanie

Wyświetla się komunikat „Increasing your TV volume further may affect the quality of your Skype call” [Dalsze zwiększanie poziomu głośności telewizora może obniżyć jakość połączenia komunikatora Skype].

    Jeśli głośność telewizora jest zbyt duża, dźwięk generowany przez głośniki jest przekazywany do rozmówcy, obniżając jakość dźwięku podczas połączenia.
    W przypadku wyświetlenia tego komunikatu zalecamy zmniejszenie poziomu  głośności.