Identyfikator artykułu : 00093342 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2014

Migotanie lub miganie obrazu, pulsujący szum w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Taki szum najczęściej powstaje w przypadku ustawienia wysokiej czułości kamery telewizyjnej podczas filmowania w warunkach niedostatecznego oświetlenia.

Jeśli ten szum obniża wrażenie estetyczne, należy zmienić ustawienia obrazu w następujący sposób: nacisnąć przycisk Options [Opcje] na dostarczonym pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybrać opcję Picture [Obraz] -> dla opcji Reality Creation [Odtwarzanie rzeczywistości] zmienić ustawienie Auto [Automatycznie] na Manual [Ręcznie], a następnie dostosować ustawienie opcji Noise Filtering [Filtrowanie szumu], wybierając wartość zapewniającą optymalne wrażenie wizualne.