Identyfikator artykułu : 00092111 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2017

Nie można zatrzymać nagrywania za pomocą przycisku STOP [Zatrzymanie] na pilocie.

    Firma Sony prowadzi prace nad wydaniem poprawki oprogramowania naprawiającej ten problem. 

    Po uaktualnieniu oprogramowania  można zatrzymać nagrywanie, naciskając przycisk STOP [Zatrzymanie] na pilocie podczas oglądania przekazu telewizyjnego, pod warunkiem, że nie uruchomiono aplikacji MHEG i HbbTV.

    Podłączyć telewizor BRAVIA do Internetu, aby automatycznie otrzymywac uaktualnienia tego oprogramowania dla używanego telewizora. Jeśli  nie można podłączyć telewizora do Internetu, należy regularnie odwiedzać te strony wsparcia technicznego, aby wykonać ręczną aktualizację oprogramowania telewizora.

    Doraźnym rozwiązaniem jest naciśnięcie przycisku OPTIONS [Opcje] na pilocie podczas oglądania programu telewizyjnego i wybranie opcji REC Stop [Zatrzymanie nagrywania] w celu zatrzymania nagrywania.