Identyfikator artykułu : 00091900 / Ostatnia modyfikacja : 21.08.2014Drukowanie

Rozwiązywanie problemów związanych z akumulatorem o małej grubości

  W trakcie korzystania z akumulatora o małej grubości VGP-BPSE38 może wystąpić jeden z poniższych problemów.

  1. Nie można naładować akumulatora.
  2. Akumulator jest w pełni ładowany, nawet jeśli jest włączona opcja Battery Care [Konserwacja akumulatora].
  3. Dioda LED ładowania nie wyłącza się nawet po całkowitym naładowaniu akumulatora.
  4. Nie dochodzi do zakończenia ładowania akumulatora.

  Aby rozwiązać problem, należy odłączyć, a następnie podłączyć z powrotem akumulator.

  Problem nadal występuje? Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z firmą Sony.