Identyfikator artykułu : 00089771 / Ostatnia modyfikacja : 23.07.2014

Nie można sterować smartfonem za pomocą pilota telewizora w trybie MHL

  Niektórymi urządzeniami podłączonymi za pomocą kabla MHL można sterować za pomocą dostarczonego pilota telewizora w przypadku włączonego trybu MHL. Aby skorzystać z tej funkcji, należy dla trybu BRAVIA Sync Control [Sterowanie usługą BRAVIA Sync] wybrać ustawienie ON [Wł.], wykonując następujące czynności:

  1. Na pilocie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna].
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Set-up [Konfiguracja].
  4. Wybrać opcję BRAVIA Sync Settings [Ustawienia opcji BRAVIA Sync].
  5. Wybrać tryb BRAVIA Sync Control [Sterowanie usługą BRAVIA Sync].
  6. Wybrać opcjęOn [Wł.].

  UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii MHL, należy odwiedzić stronę konsorcjum MHL.