Identyfikator artykułu : 00088977 / Ostatnia modyfikacja : 23.07.2014Drukowanie

Po wybraniu sygnału ze złącza SCART słychać dźwięk analogowej transmisji telewizyjnej

    Dźwięk transmisji telewizyjnej można usłyszeć wówczas, gdy wybrano sygnał ze złącza AV 1 SCART, a przewód SCART podłączono do telewizora, ale nie podłączono go do drugiego urządzenia.  

    Aby rozwiązać ten problem, należy połączyć przewód SCART do urządzenia lub odłączyć przewód SCART od telewizora.