Identyfikator artykułu : 00087775 / Ostatnia modyfikacja : 02.07.2014

Dlaczego po obu stronach ekranu telewizora widoczne są pionowe linie w czasie wyświetlania obrazu 3D?

    Funkcja Auto [Automatycznie] w obszarze 3D Depth Adjustment [Regulacja głębi obrazu 3D] umożliwia automatyczną regulację głębi obrazu 3D, aby wygodniej było go oglądać.
    Jednocześnie jednak opcja Auto [Automatycznie] dodaje pionowe linie przy krawędziach ekranu.

    Aby tego uniknąć, wystarczy ręcznie zmienić ustawienie 3D Depth Adjustment [Regulacja głębi obrazu 3D] na inne, np. -2, -1, 0, +1, +2 , naciskając przycisk Home [Ekran główny] na na pilocie, a następnie wybierając kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Display [Wyświetlanie] > 3D Settings [Ustawienia obrazu 3D] > 3D Adjustments [Regulacja obrazu 3D] > 3D Depth Adjustment [Regulacja głębi obrazu 3D]